Duyurular

Yabancı uyruklu öğrenci ikamet izni başvuru süreci
6458 Sayılı Kanun’un 19. Maddesi gereğince;
"Türkiye’de vizenin, vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur."

Öğrenci ikamet iznini düzenleyen 38. Maddenin birinci fıkrası gereğince;
"Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir."

Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu olanlar ile uluslararası koruma statüsü sahibi yabancıların ikamet izni başvurularına ilişkin iş ve işlemleri bahse konu protokol kapsamında yürütülmeyecek olup, bu yabancılar ikamet izni talep etmeleri halinde İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yönlendirilecektir.

İkamet izni başvuru süresince yabancı öğrencilerin, vize veya vize muafiyeti süresi içerisinde www.goc.gov.tr adresinde yer alan e-ikamet linki üzerinden ikamet izni başvuru formunu doldurmaları, istenilen belgeleri hazırlamaları ve en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Uluslararası Programlar Direktörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu süre içerisinde belgelerin teslim edilmemesi veya eksik belgelerin teslim edilmemesi halinde belgeler üniversite tarafından teslim alınmayacak ve ilgili yabancı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.

Ayrıca; ikamet izni başvurusu için gereken belgeler mutlaka yabancının kendisi, yasal temsilcisi veya avukatı tarafından teslim edilmelidir.

Üniversite tarafından ikamet izni başvuru belgeleri teslim alınan ve değerlendirme süreci devam eden yabancılara talep etmeleri halinde "ikamet izni müracaat belgesi" düzenlenebilecektir. Bu belge ikamet izni başvurusu sonuçlanıncaya kadar yabancıya ülkemizde yasal kalış hakkı ve yurtdışında geçirecekleri süre 15 günü aşmamak kaydı ile ülkemize giriş-çıkış hakkı sağlamaktadır.

Değerlendirmelerin sonucunda öğrenci ikamet izni belgelerinin gönderileceği adres olarak öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite adresi seçilecektir.

Üniversiteye teslim edilen ikamet izni belgeleri, üniversitenin ilgili personeli tarafından pasaport kontrolü yapılarak imza karşılığı yabancıya teslim edilecektir.

HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER;

 • E-ikametten alınan ikamet izni başvuru formu (Başvuru formunun çıktısı alınıp yabancı tarafından imzalanmalıdır.)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Pasaport talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli olmalıdır.)
  Örnek; talep edilen ikamet izin süresi 01.03.2018 ise, yabancının pasaportunun en az 30.04.2018 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.
  Pasaportun ön yüzünün, giriş-çıkış mührünün ve varsa vize etiketinin bulunduğu sayfaların fotokopisi alınacaktır. (Pasaportun orijinalinin başvuru sahibinin yanında olması gerekmektedir)
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf (Arka fonu beyaz olmalıdır.)
 • Geçerli sağlık sigortası (Yabancının kalacağı süreyi kapsayacak sağlık sigortası.)

  1. (Öğrenciler tarafından aşağıda belirtilen sigorta türlerinden biri seçilmelidir.)
  2. İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair ‘’İl Sosyal Güvenlik Birimi’’ nden alınan imzalı, kaşeli belge
   Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış imzalı, kaşeli provizyon belgesi
  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair imzalı, kaşeli belge (Öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuruda bulunmaları halinde Genel Sağlık Sigortası Kapsamına girebilmektedir.)
  4. Özel Sağlık Sigortası; "İşbu bu poliçe 10/05/2016 tarihli ve 16/2016 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır" ibaresi bulunmalıdır.
 • Adres bilgilerini gösteren belge (Kira sözleşmesi, yurt yönetiminden alınacak imzalı kaşeli belge vb.)
  Bu belgede o adreste kalınıyor olduğunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.
  Örnek; Yabancı öğrenci yurt da kalıyor ise yurt yönetiminden alacağı imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyor ise noter onaylı kira sözleşmesi, yakınının yanında kalıyor ise, yanında kaldığı kişi/kişiler tarafından noter huzurunda düzenlenecek taahhütname belgesi ibraz edilmelidir.
 • İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz
  Belge bedeli ikamet izni başvuru formunda yer almaktadır. Öğrenci bu bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak makbuzu başvuru formuna eklemelidir. Bu bedel Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup 2017 yılı için 63 TL olarak belirlenmiştir.
 • Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde aşağıdaki belgelerin de bulunması gerekmektedir:
  Muvafakatname: Anne ve babasının yabancının Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin vermesi ve bunun için de ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. Ancak anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.
  Doğum belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne ve/veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda istenecek belgedir.
  Onaya tabi olan bu belgelere ilişkin olarak; ilgili ülke Apostil Antlaşmasına taraf ise ülke makamlarının düzenlemiş olduğu belgenin "apostil şerhli" olması gerekmektedir.
NOT: Dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen 18 yaşından küçük yabancılardan yukarıda belirtilen Muvafakatname, Doğum Belgesi vb belgeler talep edilmeyecektir.

Öğrenci İkamet İzni İçin İstenecek Ek Belgeler
 • Öğrenci belgesi
Teslim Edilecek Belgelerin Listesi
 • E-ikametten alınan başvuru formu
 • Pasaport Fotokopisi
 • 4 adet Biyometrik fotoğraf
 • Sağlık Sigortası
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı, Mühürlü)
 • Adres bilgilerini gösterir belge
 • İkamet izni kart bedeli makbuzu
 • Gelir Beyanı
 • Öğrenci 18 yaşından küçük ise;
  • Muvafakatname
  • Doğum Belgesi
Daha detaylı bilgi için Uluslararası Programlar Direktörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz;

TEL: 0850 283 61 56/57
E-POSTA: international@istinye.edu.tr
Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Phone: +90 850 283 61 57
Eposta: international@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark