Uluslararası Programlar Direktörlüğü

Başvurular

 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Adaylardan

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

başvuru yapabilir.

Adaylardan

 • TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 • 5’inci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 5nci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

başvuru yapamazlar.

SEÇME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.

ÜLKE SINAV PUAN
ABD American College Testing (ACT) En az 21
Almanya Abitur En az 4
Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan Lise Bitirme Diploması Üniversite tarafından değerlendirilir
Çin Gaokao En az 480
Endonezya Ujian Nasional En az 60
Fransa Baccalaureat Francais En az 12
İran Diplome Debirestan / Pişdaneşgahi En az 12
Kenya Certificate Of Secondary Education En az 45
Lübnan Baccalaureate Libanais Fen alanında en az 14
Suriye Al-Sahada-Al Tahanawiyya Fen alanında 180 / Diğer alanlar için 170
Türkiye Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Üniversite tarafından değerlendirilir
Uluslararası SAT En az 1000
Uluslararası GCE

Beş Dersten;

 

2 A levels + 3 0 levels (GCSE) (en az D derecesinde)

 

veya

 

2 A levels + 1 AS level + 2 0 levels (GCSE) (en az D derecesinde)

 

veya

 

Dört Dersten;

 

3 A levels + 1 GCSE (0 level)

Uluslararası International Baccalaureate (IB) En az 28
Uluslararası Uluslararası Bilim Olimpiyatları Madalyası TÜBİTAK'ın Bilim Olimpiyatları Madalyasına sahip olan adayların başvuruları kabul edilir
Ürdün/Filistin Tawjihi Fen Alanında en az 80

*İstinye Üniversitesi Yeterlilik Sınavı’nda en az 50 alan adaylar

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgeleri ile birlikte posta yoluyla, e-posta yoluyla veya şahsen Üniversitemiz Uluslararası Programlar Direktörlüğü’ne yapılır.

Adres: Maltepe Mahallesi Edirne Çırpıcı Yolu No.9 Zeytinburnu / İSTANBUL
Başvuru Mail Adresi: international@istinye.edu.tr

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıda sıralanan belgeleri internet üzerinden göndermeleri gerekir:

 • Başvuru Formu
 • Lise diplomasının İngilizce veya Türkçe tercümesi (Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren "Denklik Belgesi" kayıt esnasında istenecektir),
 • Not Belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce, değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya konsolosluktan onaylanmış belge),
 • Pasaportun veya kimlik belgesinin kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizce’ ye çevrilmiş örneği,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • SAT I, ACT, GCE vb. ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin onaylı örneği (Var ise)

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İstinye Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonuçları üniversitenin internet adresinde ilan edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

Hak kazanan adaylara İstinye Üniversitesi Uluslararası Programlar Dİrektörlüğü tarafından bir “ Kabul Mektubu ” gönderilir. Adayların “ Kabul Mektubu ” ve diğer gerekli belgeler ile birlikte ülkelerindeki TC temsilciliklerinden vize almaları gerekir.

 

EĞİTİM DİLİ

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlarca yapılmış olan veya Üniversite Senatosu tarafından kurulan bir jüri tarafından yapılacak sınav sonucuna göre belirlenir. Türkçe düzeyi yeterli görülmeyen öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre içerisinde Türkçe kursu veren üniversite veya yukarıda bahsedilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler, öğrenimlerine başlarlar.

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere kabul edilen öğrenciler üniversitemizce düzenlenecek olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilir, ya da IELTS Academic 6.5 (Writing: 6.5 koşuluyla), TOEFL IBT 85 (Writing: 25 koşuluyla) skorlarıyla İngilizce hazırlık programından muaf sayılabilirler.

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki TC Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
 • Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
 • Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyeti’nce belirlenir)
 • Ülkelerindeki TC Temsilciliğinden alacakları öğrenim vizesi,
 • Pasaport veya kimlik belgesi, Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe veya İngilizce ’ye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf.

*Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden “ İkamet Tezkeresi ” almaları zorunludur.