Uluslararası Programlar Direktörlüğü

Başvuru Kriterleri

 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Adaylardan

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

başvuru yapabilir.

Adaylardan

 • TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 • 5’inci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 5nci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

başvuru yapamaz. 

NOT: Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkânı bulunan;

-    Mavi kart sahibi 
-    Lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunan
-    Uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu 

adaylar için 

-    Öğretmenlik,
-    Hukuk,
-    Tıp,
-    Diş Hekimliği,

programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın %10’u kadar öğrenci alımı yapılacaktır.

ÖRNEK: 
Tıp Fakültesi Kontenjanı: 90
Yukarıda belirtilen kriterlere ayırılan kontenjan sayısı: 9 (%10)

Daha detaylı bilgi için bakınız:
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yurt-disinda-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari

*Yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere alınan kontenjanın %10’unun aşılmamasına ilişkin karar yabancı uyruklu iken sonradan T.C vatandaşlığına geçen çift uyruklu/ T.C uyrukluları kapsamamaktadır.

Yukarıda belirtilen karar, Mavi Kart sahibi olduğunu belgeleyen adayları ve lise eğitimlerini KKTC hariç yabancı bir ülkede görmüş uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu/ T.C uyruklu adayları kapsamaktadır.

 

SEÇME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.

ÜLKE SINAV PUAN
ABD American College Testing (ACT) En az 21
Almanya Abitur En az 4
Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan Lise Bitirme Diploması Üniversite tarafından değerlendirilir
Çin Gaokao En az 480
Endonezya Ujian Nasional En az 60
Fransa Baccalaureat Francais En az 12
İran Diplome Debirestan / Pişdaneşgahi En az 12
Kenya Certificate Of Secondary Education En az 45
Lübnan Baccalaureate Libanais Fen alanında en az 14
Suriye Al-Sahada-Al Tahanawiyya Fen alanında 180 / Diğer alanlar için 170
Türkiye Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Üniversite tarafından değerlendirilir
Uluslararası SAT En az 1000
Uluslararası GCE

Beş Dersten;

 

2 A levels + 3 0 levels (GCSE) (en az D derecesinde)

 

veya

 

2 A levels + 1 AS level + 2 0 levels (GCSE) (en az D derecesinde)

 

veya

 

Dört Dersten;

 

3 A levels + 1 GCSE (0 level)

Uluslararası International Baccalaureate (IB) En az 28
Uluslararası Uluslararası Bilim Olimpiyatları Madalyası TÜBİTAK'ın Bilim Olimpiyatları Madalyasına sahip olan adayların başvuruları kabul edilir
Ürdün/Filistin Tawjihi Fen Alanında en az 80

*İstinye Üniversitesi Yeterlilik Sınavı’nda en az 50 alan adaylar

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, web sayfamızda bulunan online başvuru formu doldurularak yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıda sıralanan belgeleri taratarak başvuru formu üzerinden yüklemesi gerekir.

Önlisans ve Lisans Başvuruları

 • Online Başvuru Formu
 • Lise diplomasının Türkçe tercümeli fotokopisi (Yurtdışında bulunan okullardan mezun ise)
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi’’ (Yurtdışında bulunan okullardan mezun ise)
 • Transkript / Türkçe veya İngilizce tercümeli
 • Pasaportun kimlik sayfa fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Türkiye'de alınmış yabancı uyruklu öğrenci sınav sonucu (var ise)
 • Türkçe Bölümler İçin; Üniversitelerden Alınan TÖMER Belgesi (B2 Seviyesi, Mevcutsa)
 • İngilizce Bölümler İçin; IELTS Academic 6.5 (Writing: 6.5 koşuluyla), TOEFL IBT 85 (Writing: 25 koşuluyla) (Mevcutsa)
 • SAT I, ACT, GCE vb. ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sonuç belgesinin onaylı örneği (Var ise)

Lisansüstü Başvuruları

 • Pasaport
 • Lisans Diploması (Türkçe veya İngilizce Tercüme)
 • Transkript (Türkçe veya İngilizce Tercüme)
 • Denklik Belgesi ya da Tanınırlık Belgesi
  *Tanınırlık Belgesi Sosyal Bilimler alanında lisansüstü programlarına başvuran adaylardan talep edilmekte olup, üniversitemiz tarafından temin edilecektir. Sağlık alanında lisansüstü programlara başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (C1)
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İkamet İzni (Var ise)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İstinye Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, adaylara başvuru formunda belirtilen eposta adresi üzerinden bildirilir.

Gerekli şartları sağlayan adaylara İstinye Üniversitesi Uluslararası Programlar Direktörlüğü tarafından bir “Ön Kabul Mektubu” gönderilir. 

Ön Kabul Mektubu’nda yer alan bilgiler ışığında, ödeme yapan adaylara “Kabul Mektubu” gönderilir ve ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde adayların üniversitenin ilgili birimine gelerek kesin kayıt işlemini tamamlaması beklenir.

*Ön kayıt ücreti yatıran ve üniversite tarafından ilan edilen takvime göre kesin kayıt işlemini tamamlamak için gelmeyen öğrencilerin ödemiş olduğu ön kayıt ücretleri iade edilmez.

EĞİTİM DİLİ

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlarca yapılmış olan veya Üniversite Senatosu tarafından kurulan bir jüri tarafından yapılacak sınav sonucuna göre belirlenir. Türkçe düzeyi yeterli görülmeyen öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre içerisinde Türkçe kursu veren üniversite veya yukarıda bahsedilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler, öğrenimlerine başlarlar.

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere kabul edilen öğrenciler üniversitemizce düzenlenecek olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilir, ya da IELTS Academic 6.5 (Writing: 6.5 koşuluyla), TOEFL IBT 85 (Writing: 25 koşuluyla) skorlarıyla İngilizce hazırlık programından muaf sayılabilirler.

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki TC Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
 • Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
 • Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyeti’nce belirlenir)
 • Ülkelerindeki TC Temsilciliğinden alacakları öğrenim vizesi,
 • Pasaport veya kimlik belgesi, Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe veya İngilizce ’ye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf.

*Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden “ İkamet Tezkeresi ” almaları zorunludur.